De Magie van Burn-out

Preventie, herstel van burn-out. En start vonk voor Talent(door) ontwikkeling.

Met dit programma begeleiden we groepen medewerkers binnen de organisatie naar ontwikkeling van hun talent(en) en versterken van de onderlinge samenhang en samenwerking bedrijf breed. Dit biedt een sterke preventieve werking van Burn-out en algehele stimulans tot groei binnen het bedrijf.

Het programma ‘De Magie van burn-out” leidt je door vijf fase van verandering. In iedere fase wordt de verandering in jezelf meer voelbaar en zichtbaar. Het is een kortdurend programma van drie maanden en heeft een grote impact op de medewerker en de organisatie. 

Eerste fase pressure cooker

Je voelt dat je al te lang onder te hoge spanning, druk staat. Wellicht uit zich dit ook in allerlei fysieke klachten. Het gevoel van opgebrand zijn en niet weten hoe je de druk kunt verlagen voor jezelf, zorgt voor oververmoeidheid, gejaagdheid, fysieke pijn en niet meer helder besluiten kunnen nemen. In deze eerste fase ga je ervaren hoe direct de druk verminderd kan worden.

Tweede fase cooldown en herstel

Zodra de druk dusdanig is verminderd en er weer opnamevermogen ontstaat is de volgende stap het leren verlagen van de druk bij jezelf. Hier leer je een meer constructieve manier om met je emoties om te gaan. Zonder ze te blokkeren (wat veel energie kost). hierdoor zal je herstel toenemen en ook je lichaam zich makkelijker gaan ontspannen en daarmee neemt je energie toe.

Derde fase Opbouw en vertrouwen

In deze fase wordt je bewustzijn op je handelen meer duidelijk en verdiept. Je leert veranderingen toe te staan die kloppend zijn voor jouw welzijn. Ook de mate van bewustzijn op je gehele toestand zal toenemen. Je gaat je natuurlijke talenten herkennen. Dit geeft zelfvertrouwen en een ondergrond voor toekomstig handelen

Vierde fase uitpakken cadeau en return the favour

Hier pak je het cadeau verder uit en wordt het merkbaar voor je directe omgeving.
In deze fase ga je de ont-dekte talenten meer inzetten en delen. De groei en verandering zullen jezelf en de mensen om je heen ten goede komen. Dit verstevigt nog meer het gevoel van thuis zijn in jezelf en met anderen.
Terug kijken en ervaren dat ook de burn-out een blessing in disguise was

Vijfde fase Bestendigen van groei

De ingezette groei en verandering waarborgen. Omgaan met uitdagende situaties, uitbouwen van vertrouwen.