The bigger picture

Als we kijken naar het grotere geheel, zien we dat onze samenleving, en tegelijkertijd ook heel veel andere landen in de de wereld, tegen enorme vraagstukken aanlopen. Vraagstukken die niet met een simpele oplossing zijn te ondervangen. Die groter zijn en we in gezamenlijkheid hebben aan te vliegen. The bigger picture gaat over het bundelen van krachten en initiatieven om met elkaar deze verandering te realiseren en te leven.

De vraag die we ons zelf stelde was “hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het grotere geheel?” Door te kijken en te luisteren naar de vraagstukken en trends in Nederland ontstond het idee van ‘Magic farms”

Belangrijke trends en vraagstukken die op dit moment spelen zijn: een beweging waarin er meer natuur-bewust wordt gedacht, er een streven is naar meer bio-diversiteit, bewuste keuzes worden er gemaakt in eten, wonen, werken, verkeer, scholing. Vraagstukken rondom klimaat en wat we daarin te doen hebben de komende jaren, vraagstukken rondom boeren, grond, productie, regelgeving. En zo zijn er nog veel meer vraagstukken en trends.
Belangrijk is dat we met elkaar voelen dat we in een tijd leven waarin transformatie een belangrijk element is, voor ons als mens, als land en als wereld.

Het idee van de Magic farms gaat over het creëren van plekken in Nederland waar een heleboel van deze vraagstukken en trends samenkomen. Een plek waar we samenwerken met de natuur, waar de grond wordt hersteld, de biodiversiteit wordt aangemoedigd, de mensen leren communiceren met de natuur en met elkaar. Zodat we kunnen leven met de natuur en van de natuur.

Andere organisaties waar wij mee samenwerken

Met de volgende organisaties werken we samen.