Intuïtie

Intuïtie is het vermogen om op jouw manier informatie, gezien, gevoeld, ingegeven bewust of onbewust te vertalen naar een begrijpbaar en hanteerbaar vermogen om in een situatie een juiste beslissing te nemen. Dit is dus een vorm van luisteren niet alleen met je oren maar met je hele lijf/systeem. Hoe werkt dit? Wat kun je […]